Tuesday, November 12, 2019
Home Free Question Set State Service Pre Exam Question Set

State Service Pre Exam Question Set

MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 26

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 26 1. पाचव्या योजनेचा कालावधी —– होता.  1951-55  1980-85  1995-2000  1974-79 उत्तर : 1974-79 2. क्रम...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 25

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 25 1. सध्याचा किंमत निर्देशांक मोजण्यासाठी कोणते वर्ष ‘आधार वर्ष’ म्हणून मानले जाते?  1980-81 ...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 24

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 24 1. खालीलपैकी कोण वित्त आयोगाची नियुक्ती करतो?  राष्ट्रपती  वित्तमंत्री  पंतप्रधान  गृहमंत्री उत्तर : राष्ट्रपती 2....
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 23

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 23 1. झारखंड विधानसभेची सभासद संख्या किती?  75  87  80  81 उत्तर : 81 2. महाराष्ट्रात...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 22

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 22 1. 51 कामांडोच्या रांगेत सुरजीतसिंगचा मधला क्रमांक आहे. तर सुरजीतसिंगचा कितवा क्रमांक आहे? ...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 21

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 21 1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पतचलनाचे नियंत्रण कशाप्रकारे करते?  बँक दर  रोख राखीव...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 20

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 20 1. पुढीलपैकी कोणाच्या प्रेरणेने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली?  दादाभाई नौरोजी  व्योमेशचंद्र बॅनर्जी ...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 19

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 19 1. सध्या भारतामध्ये कोणती पंचवार्षिक योजना सुरू आहे?  नववी  दहावी  अकरावी  बारावी उत्तर :...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 18

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 18 1. खालील निर्देशित ऐकण्याच्या प्रमाणानुसार नागरिकांची ऐकण्याची क्षमता, ऐकण्यात बिघाड न होता किती...
MPSc Jobs

State Service Pre Exam Question Set 17

State Service Pre Exam Question Set State Service Pre Exam Question Set 17 1. फ्रेंच शास्त्रज्ञ मेरी क्युरी (Curie) ह्यांनी खालीलपैकी कोणत्या किरणोत्सर्गी पदार्थाचा शोध लावला? ...