Tuesday, November 12, 2019
Home Free Question Set MPSC STI Pre Question Set

MPSC STI Pre Question Set

MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 32

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 32 1. जादूटोणा प्रतिबंधक अध्यादेश महाराष्ट्रात केव्हा लागू करण्यात आला?  15 ऑगस्ट 2013  24 ऑगस्ट 2013 ...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 31

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 31 1. एकूण स्थूल देशांतर्गत (घरेलू) उत्पादनात शेती क्षेत्राचा सहभाग, 1900-2000 किमतींवर, टक्केवारीच्या स्वरुपात 1950-51 च्या...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 30

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 30 1. मालाने 5 खुर्च्या व 2 टेबल 1625 ला खरेदी केले. रेशमाने 2 खुर्च्या व...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 29

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 29 1. मानवी शरीरात जवळपास किती किलोमीटर लांबीच्या रक्त वाहिन्या असतात?  97,000  9,700  10,000  21,000 उत्तर :...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 28

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 28 1. ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे’ (AITUC) पहिले अध्यक्ष कोण होते?  एस.ए. डांगे  एस.एम. जोशी ...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 27

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 27 1. भारतीय प्रमाण वेळ आणि ग्रीनविच प्रमाण वेळ यांच्यात —— अंतर आहे.  पाच तास  सहा...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 26

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 26 1. —— लोकसंख्या असणार्‍या गावांसाठी एकत्रितपणे गट ग्रामपंचायत स्थापन करता येते.  500  500 पेक्षा जास्त ...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 25

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 25 1. 4, 44, 444, ….. या संख्यामालिकेतील पहिल्या नऊ संख्या घेऊन त्यांची बेरीज केली असता...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 24

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 24 1. 20 ओहम रोध असलेल्या विद्युत परिपथातून 0.5 अॅम्पीयर विद्युत धारा वाहण्यासाठी त्या परीपथातील वाहकाच्या...
MPSc Jobs

STI Pre Exam Question Set 23

STI Pre Exam Question Set STI Pre Exam Question Set 23 1. भारतात अनुसूचित जमतीच्या संख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण सर्वात अधिक असलेले राज्य म्हणजे?  गुजरात  तामिळनाडू ...